Coaching & Sparring

710248-small

Coaching og sparring – hvordan skal dit arbejdsliv forme sig?

Coaching

Coaching er fokuseret på dine ressorcer, kompetencer og styrker, og sætter, med udgangspunkt i dine ønsker og drømme, handling bag dine mål.

I forbindelse med coachingen arbejder vi f.eks. med:

  • hvordan håndterer jeg bedst modgang?
  • hvordan skaber jeg den optimale karriere?
  • hvordan finder jeg motivationen?
  • hvordan udfordrer jeg mine begrænsninger?

 

Kort sagt, coachingen hjælper dig med at få større trivsel, og opnå bedre resultater!

Grundlæggende tilbyder KR Consult 2 former for coaching:

Den ene type handler om coaching, hvor vi coacher dig på, hvad du synes, du har behov for at blive coachet på.

Den anden type handler om, at vi indenfor rammerne af et aftalegrundlag mellem leder, du og KR Consult, arbejder med at sikre bedre målopfyldelse. Vi coacher således udelukkende på, hvad der bliver aftalt fra starten. I denne type coaching, vil KR Consult også komme med de gode råd, som situationen kunne give anledning til. 

Begge former fordrer naturligvis en høj grad af fortrolighed.

KR Consult’s erfaringsgrundlag er baseret på talrige coaching-sessioner, med såvel medarbejdere, som ledere.

Sparring

Det kan være gavnligt, at vende problemstillinger med en person, der ikke er en del af organisationen. Ofte kan det handle om at blive bekræftet i, at det du har besluttet dig for at gøre, er det rigtige. Andre gange kan det være gavnligt at høre, hvordan andre har valgt at løse netop det problem, du konkret står i. Derved sikres en større kvalitet i beslutningsprocessen, til gavn for dig, din organisation og dine eventuelle medarbejdere.

KR Consult er ligeledes vant til at sparre, med en lang række medarbejdere og ledere, i en bred pallette af virksomheder i DK.

Kontakt uforpligtende KR Consult for en samtale om, hvad jeg kan gøre for dig eller dine medarbejdere!